Over ons

Theo Evers


Evers bedrijfsrecherche is opgericht door Theo Evers.

 

Als 17 jarige met één jaar administratie-ervaring na de middelbare school, ben ik begin 1973 als beroepsmilitair onder de wapenen gegaan bij de Koninklijke Marechaussee.

Vervolgens ben ik na een jaar opleiding en aansluitend een wachtdienstperiode van een half jaar bij paleis Soestdijk, geplaatst bij de Marechausseebrigade Amsterdam en ingedeeld bij de motorpool. Hierna volgden enkele avontuurlijke jaren waarin ik onder andere werd ingezet bij krakersrellen, treinkapingen en gijzelingen.

In 1978 ben in overgegaan naar de brigade Amsterdam-Bijstand, van waaruit ik in de zomer van 1979 na het uitdienen van mijn zes dienstjaren bij de Koninklijke Marechaussee, de overstap maakte naar de gemeentepolitie Amsterdam. Na het behalen van het politiediploma, werd ik in 1980 geplaatst aan bureau Warmoesstraat, waar ik weer spannende jaren heb meegemaakt vanwege de opkomst van de drugshandel, het drugsgebruik en de vele daaraan gerelateerde misdrijven, zoals straatroven, diefstal en heling, die daar plaatsvonden.


In de periode 1984 - 1997 ben ik overgestapt naar wijkteam Meer en Vaart (Amsterdam-West) waar ik onder andere als wijkagent heb gewerkt.

Daarna ben ik in 1997 als inspecteur van politie weer teruggekeerd naar het "oude nest" bureau Warmoesstraat, dat na 2000 verplaatst werd naar de Beursstraat. Aan dit bureau heb ik onder andere gewerkt als projectleider drugsverslavingszorg en bij de aanpak van diverse overlast door het uitvoeren van een zero-tolerance beleid. Ondertussen had ik in de avonduren mijn makelaarsdiploma gehaald en nam ik in 2001 ontslag bij de politie. Mijn vrouw was in 1996 een makelaardij onroerende zaken begonnen en kon mijn versterking goed gebruiken.

 

 

Evers bedrijfsrecherche heeft een vergunning, afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie,  POB nummer 1330.

Daarnaast staat het bedrijf geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer

M 1515460.


Copyright © Eversbedrijfsrecherche