Werkwijze

Intakegesprek


Na het eerste (vaak telefonische) kontakt met de opdrachtgever is er een intakegesprek. Wij vertellen u dan als particulier onderzoeker over onszelf, het recherchebureau, de bedrijfsethiek, ervaring op bepaalde gebieden, onze bevoegdheden volgens de wet en de beperkingen volgens de privacywetgeving.


Aan de andere kant zullen wij aan de opdrachtgever een aantal vragen stellen, zoals


 • Wat wil de opdrachtgever weten en waarom?
 • Wat is het doel van het onderzoek?
 • Wat wil de opdrachtgever met de verstrekte informatie en het resultaat van het onderzoek doen (hierbij te denken aan een civiel- of strafrechtelijk traject).
 • Wat heeft de opdrachtgever zelf al onderzocht?
 • Welke personen dragen kennis van het probleem?
 • Welke, voor het onderzoek nodige informatie, heeft de opdrachtgever?
 • Welke beperkingen en of bevoegdheden bestaan er binnen de onderneming?
plan van aanpak

Plan van aanpakHierin wordt kort en krachtig aangegeven welk probleem de opdrachtgever heeft, welke informatie bekend is en met welke middelen en op welke wijze het recherchebureau een onderzoek kan instellen.Stappenplan


Hierin wordt aangegeven welke informatie en/of documenten van de opdrachtgever zijn ontvangen en wat het recherchebureau nog nodig heeft.


De volgorde van het stappenplan • het administratief onderzoek;
 • het analyseren en natrekken van de verkregen informatie;
 • het open bronnen onderzoek;
 • het bepalen van de toe te passen onderzoeksmethoden (interviews, observatie);
 • het houden van interviews met getuigen en verdachten;
 • de rapportage.


Copyright © Eversbedrijfsrecherche